วิธีใช้ T-SBOBET APP

วิธีใช้ App T-Sbobet

แนะนำวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชชั่นสำหับการใช้งาน การฝากถอนเงิน ของเว็บ T-Sbobet อ่านตามได้เลย

1. เข้าไปยัง>> link download <<แล้วกด ดาวน์โหลด

2. ยอมรับเงื่อนไข

3. รอการติดตั้ง

4. ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

5. หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดต้ังที่ไม่ปลอดภัย ให้เข้าไปยังการต้ังค่าความปลอดภัย

6. แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง